Czas trwania Konkursu
Konkurs odbywa się w terminie od 01.04.2024 do 30.04.2024 włącznie. W konkursie wziąć udział mogą jedynie przedstawiciele handlowi i pracownicy sił sprzedaży autoryzowanych dystrybutorów marki SANIPUR.

Osoba, której w raporcie końcowym wykazana zostanie sprzedaż w okresie 02.04.2024 – 30.04.2024 produktów marki SANIPUR o nazwie „Prześcieradło Nieprzemakalne” w ilości 49 szt. otrzyma PRODUKT MARKI OCHNIK. Za każdą sprzedaną wielokrotność w/w ilości w czasie trwania konkursu, przysługiwać będzie PRODUKT MARKI OCHNIK w odpowiedniej wielokrotności.

Konkurs dotyczy wyrobów z grupy „Prześcieradła Nieprzemakalne” w dowolnym rozmiarze, kolorze i rodzaju materiału.
Konkurs nie dotyczy podkładów higienicznych i innych wyrobów z oferty MULTiTEX Sp. z o.o.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest:

„raport” oznacza listę pracowników zawierającą pełne imię i nazwisko, listę i ilości sprzedanych przez każdego z nich towarów spośród wyrobów objętych konkursem.

Nagradzane zostaną bezpośrednio osoby biorące udział w konkursie. Udział firmy zatrudniającej pracownika nagradzanego oraz jej kierownictwa ogranicza się do działań logistycznych i przekazywaniu informacji między Multitex Sp. z o.o. a pracownikiem.

Nagroda nie jest wynagrodzeniem, gratyfikacją ani wygraną w rozumieniu przepisów prawa RP
Multitex Sp. z o.o. jako właściciel znaku towarowego SANIPUR® zastrzega sobie prawo do przedwczesnego wyczerpania puli nagród z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Multitex Sp. z o.o.

Wszelkie aspekty nieobjęte powyższym regulaminem pozostają do autonomicznej decyzji MULTiTEX Sp. z o.o. i nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń.