Czas trwania Konkursu
Konkurs odbywa się w terminie 15.05 – 14.06.2024 włącznie. W konkursie wziąć udział mogą partnerzy handlowi Babymatex® po ustaleniu z opiekunem handlowym i dokonaniu zakupów produktów Babymatex®.

Jako zakupy złożone w terminie uznaje się zakup, do którego data wystawienia faktury mieści się w terminie trwania promocji.

Konkurs nie dotyczy produktów z grupy prześcieradła, oraz produktów marek innych niż Babymatex®.

Warunkiem koniecznym udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy opiekuna handlowego.

Warunkiem konieczny do odebrania nagrody jest dokonanie w okresie trwania promocji zakupów na kwotę podaną przez opiekuna handlowego drogą mailową.

Szczegółowe warunki dostępne u opiekuna handlowego

Nagrody zostaną przekazane na adres wskazany przez zgłaszającego po zakończeniu konkursu. Istnieje możliwość odebrania wielu nagród, przy spełnieniu wielokrotności warunków podanych przez opiekuna handlowego.

Nagroda nie jest wynagrodzeniem, gratyfikacją ani wygraną w rozumieniu przepisów prawa RP

Multitex Sp. z o.o. jako właściciel znaku towarowego Babymatex® zastrzega sobie prawo do przedwczesnego wyczerpania puli nagród z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Multitex Sp. z o.o.

Wszelkie aspekty nieobjęte powyższym regulaminem pozostają do autonomicznej decyzji MULTiTEX Sp. z o.o. i nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń.